Nyheder fra Brøndby Strand

12 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Brøndby Strand og omegn

Job tilbydes:
Stillingsopslag: Administrativ medarbejder (26 t/uge) – tiltrædelse 1/8 (evt. før):
(OBS – Stillingen kan udvides med 7 kirketjenertimer. Se beskrivelse nedenfor) Brøndby Strand Sogn er et multikulturelt sogn med indbyggere af mange forskellige nationaliteter og vidt forskellig kulturel og religiøs baggrund. Menighedsrådet har udstukket en vision om, at vi stræber efter, at Brøndby Strand Kirke er et åbent og givende fællesskab. For at opfylde vores vision har vi brug for en ny administrativ medarbejder, der vil sætte en ære i at møde de mennesker, der kommer til kirken i øjenhøjde – uanset om de er medlemmer af Folkekirken eller ikke. Se mere om Brøndby Strand Sogn og sognets aktiviteter på www.brondbystrandkirke.dk   Arbejdet som administrativ medarbejder falder i fire hoveddele:       Kontoropgaver f.eks. (indgår i 26t/uge): Bemanding og betjening af kirkens kontor i åbningstiden Håndtering af bilag og fakturaer, der skal sendes til kirkens regnskabskontor Sekretærarbejde for menighedsråd, præster og kirke- kulturmedarbejder Tage imod henvendelser vedr. kirkelige handlinger (dåb, vielse, bisættelse/begravelse) Udskrivelse af attester Styring af sognets mail      Personregistrering[1] (indgår i 26t/uge): Civilregistrering og kirkelig registrering      Kalender og hjemmeside (churchdesk) f.eks. (indgår i 26t/uge): Sikre at fælleskalenderen er up-to-date Udfærdigelse af månedsannonce og 3-måneders kalender Hjælpe med at holde hjemmesiden opdateret Udarbejde plakater til større arrangementer      Kirketjenerarbejde, der kan inkluderes i stillingen (stillingen vil så være 33 t/uge): Klargøre til og medvirke som kirketjener ved søndagsgudstjenester og øvrige kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse begravelse/bisættelse – og andre gudstjenester). Opstilling af borde, borddækning, opvask og lignende i forbindelse med diverse aktiviteter i kirkens mødelokaler. Indkøb i samarbejde med øvrige ansatte. Diverse ikke-planlagte opgaver vil forekomme.   Vi søger en medarbejder der: Er åben, venlig og imødekommende i mødet med andre mennesker Har et godt overblik og kan arbejde struktureret, ansvarsbevidst og selvstændigt Har flair for kalenderstyring og grafisk arbejde Vil bidrage til et positivt og godt kollegialt arbejdsfællesskab med kirkens øvrige ansatte Er loyal mod Folkekirkens grundlag og Brøndby Strand Kirkes vision og profil   Vi tilbyder: en god arbejdsplads, hvor vi sammen danner rammerne om det kirkelige liv i sognet. nært samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere og de mange frivillige. et spændende og selvstændigt job med en bred vifte af opgaver. et tværfagligt miljø med fokus på samspil og ejerskab. et arbejdsmiljø med fokus på den enkelte medarbejders trivsel. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.                                                               Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.   Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420,25 kr. 349.309,70 kr. (nutidskroner). Fikspunktet 297.285 kr kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Løn forhandles efter kvalifikationer og indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.   Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører den 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.   Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.   Der er 3 måneders prøvetid.   Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst (kbf.) og daglig leder Elisabeth Krarup de Medeiros: Tlf.: 6116 0037 @: ek@km.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 9084BIR1@KM.DK Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 27. maj 2022 kl. 10:00 Ansættelsessamtaler forventes at finde sted ml. 12:00 og 17:00 onsdag d. 08 juni og torsdag 09 juni. Ansættelse sker ved Brøndby Strand Sogns Menighedsråd, Brøndby Strand Centrum 90, 2660 Brøndby Strand. www.brondbystrandkirke.dk   Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente eventuelle referencer.      [1] Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.
BRØNDBY STRAND MENIGHEDSRÅD
Indrykket 12. maj på JobNet
Job tilbydes:
Faglig dygtig medarbejder til vikarvagter i aften og nattetimer hos den skønneste 1 årige lille pige. (Brøndby Strand)
Olivia Danmark leverer livskalitet... Babynusseri Du bliver ansat hos en lille pige på 1 år. Som holder af nærhed, nus og at kunne mærke din tilstedeværelse. Pigen er diagnosticeret med Yunis-Varon Syndrom. Som er en sygdom der angriber diverse celler i kroppen og får dem til at nedbryde sig selv. Pigen er udviklingsmæssigt ikke aldersvarende, da hun ikke selv har kontrol over hoved og krop. Hun har ingen hørelse og ser kun meget lidt, så din kontakt med hende bliver med meget berøring og genem de øvrige sanser. Hun har indopereret en mic-key knap, hvor al medicin admiistration og sondernæring foregår igennem. Hun giver udtryk for irratation og ubehag, via gråd og lyde. pigen får sporadiske spasmer, som hun overvåges for. Familien: Den øvrige familie består af mor, far og storesøster på 4 år. De er kærlige og hjertevarme og tager imod dig med åbne arme. De er engelsktalende og deres modersmål er urdu. De hjælper gerne i løbet af vagten, med hvad der måtte opstå. Aflastning og overvågning. Din opgave er at overtage forældrenes rolle i perioder og varetage plejen omkring pigen. Dette er al personlig pleje og omsorg, medicin administration mv. Samt overvågning af spasmer. Du skal i sammenråd med forældrene give pigen den bedste livskvalitet og aflaste dem, så de kan være sammen med anden søskende, samt få sovet om natten. Hjemmesygeplejen i området er tilknyttet og tilser familien dagligt. Vagter og timer: Vikarvagter, med blandede vagter - du har mulighed for rene nattevagter, eller rene aftenvagter, eller lange vagter af 15 timers varighed. Vi aftaler sammen hvornår og hvilke vagter du kan tage. Du bestemmer og sammensætter selv dine vagter. Der er mulighed for fuld tid i ugerne 27-28-29-30. Kompetent og dygtig medarbejder: Vi står og mangler dig, der kan se dig selv i en stilling hvor du får brug for dine sundhedsfaglige kompetencer. Desuden ser vi gerne at du: -Har erfaring med at arbejde med/håndtere et spædbærn (fra enten arbejde eller egne børn) -Har mod på at arbejde med et sygt barn -Eventuel har palliativ erfaring -Har lyst til/ kan kommunikere på engelsk -Kan indgå i et tværfagligt samarbejde med hjemmesygepleje mv. -Har en masse sundhedsfaglige knus du gerne vil dele ud af. Hvad tilbyder Olivia Danmark? Olivia Danmark sætter en ære i at passe på vores medarbejdere, du vil derfor få tilknyttet en fast teamleder. Teamlederens vigtigste rolle er at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for dig. Du vil derfor opleve en nærværende distanceleder, der har dig i centrum. Udover dette får du: -En plads på et team hvor vi holder sammen, passer på hinanden og løfter i flok -Løn efter kvalifikationer og overenskomst. -Muligheden for at vedligeholde eller højne dine nuværende sundhedsfaglige komptencer -Personalemøde hver 6-8 uge, hvor du kan sparre med dine kollegaer. -En ansættelse hvordu bliver ansat på minimum løntrin 28. Som ansat i Olivia Danmark bliver du omfattet af overenskomst med FOA, og er derfor sikret en række grundvilkår. Ansøgning og kontakt Ansøg stillingen hurtigst muligt. Vi kalder løbende til samtale, så skriv gerne til os i dag. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Christina Flacheberg på tlf. 8888 7171. Vi ser frem til at høre fra dig.
OLIVIA DANMARK A/S
Indrykket 12. maj på JobNet
Job tilbydes:
Helhedsorienteret socialpædagog med ben i næsen til familie i Brøndby Strand
I Brøndby Strand bor en mor med sine to sønner på henholdsvis 9 og 7 år, som mangler lige dig for at få det hele til at spille. I dit nye arbejde kommer dit vigtigste arbejde til at være at sikre de bedste rammer og få skabt et trygt miljø for familien. Du er 100-meter mester i relationsdannelse og hvis du ikke har erfaring med familievejledning, så er du motiveret for at prøve dine kompetencer af. Begge drenge blev udredt i 2018 og er diagnosticeret med infantil autisme og mental retardering. Den yngste er desuden diagnosticeret med pica (ustyrlig trang til at spise ting, som ikke er fødevarer) samt ADHD. Dine opgaver og vagter Drengene har en positiv, varm og tryg relation til mor, men hun har, grundet drengenes individuelle behov og udfordringer, svært ved at være der for begge samtidigt. Din opgave når du er hos familien vil blandt andet være, at: Være sammen med den ene dreng, mens mor er sammen med den anden Observere drengene og deres samspil Facilitere lege mellem drengene i hjemmet Støtte og vejlede mor i at håndtere drengenes individuelle behov Støtte og udvikle gode strategier for drengene Du vil blive ansat på 6 timer pr. uge, da familien er bevilget 6 timers pædagogisk støtte i hjemmet om ugen jf. servicelovens § 52. Dine vagter vil være tirsdag fra 16-19 samt lørdag fra 11-tiden i ulige uger og i lige uger vil dine vagter hedde mandag og onsdag fra 16-19. Familien er fleksible, hvis en af dagene ikke passer dig og håber på det samme fra din side. Om dig For at lykkes i denne stilling ser vi, at du kan nikke genkendende til følgende kompetencer: Du er god til at aflæse andre mennesker og situationer Du har erfaring med at arbejde med børn inde for spektret, mental retardering samt ADHD Du har erfaring med low arrousal og positiv guidning Du har erfaring med deeskalering og konflikthåndtering Du er robust og handlekraftig Samt empatisk og rummelig Du er endvidere god til at skabe rammer for god trivsel og til at udvikle i relationen til mennesker. Vi leder efter en faglært, men om din uddannelse hedder pædagog, lærer, socialrådgiver eller andet er underordnet, da vi søger en med de rette kompetencer og ballast. Du vil blive lønnet efter kvalifikationer. Om os Olivia Danmark er en af landets største private udbydere af hjælpe- og støtteordninger til børn og voksne. Siden 2004 har Olivia Danmark arbejdet målrettet på at levere livskvalitet og yde praktisk hjælp og støtte til borgere, der har svært ved selv at klare hverdagen på grund af en sygdom, handicap, hjerneskader eller andre fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Som ansat i Olivia Danmark vil du blive tilknyttet en fast teamleder, hvor der vil være gode muligheder for faglig sparring og vidensdeling. Vi har fast status og sparringsmøde hver 6. uge og ellers når det er nødvendigt. Derudover tilbyder vi; - Kurser, workshops og webinarer - Overenskomst med FOA - En arbejdsplads med stor frihed under ansvar Læs mere om Olivia Danmark her. Ansøgning og kontakt Opstart snarest muligt, vi indkalder løbende til samtaler. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe Julie Ngo på 88 88 71 71. Vi ser frem til at høre fra dig.
OLIVIA DANMARK A/S
Indrykket 16. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk