Nyheder fra Brøndby Strand

9 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Brøndby Strand og omegn

Job tilbydes:
Pædagog til Specialgruppe
Pædagog til en dejlig specialgruppe, med gode fysiske RammerBrænder du for at arbejde inden for specialområdet i et almindeligt dagtilbud – så søg hos os. Vi søger en pædagog (37 timer) til vores specialgruppe Sommerfuglen, hurtigst mulig, dog venter vi gerne på digSommerfuglen er en specialgruppe, der er en del af Børnehuset Nattergalen og derfor en del et aktivt stort Miljø.Specialgruppen er normeret til 12 børn, og børnene visiteres fra et centralt udvalg i kommunen. Børnene har forskellige udfordringer, klassisk inden for diagnoser som ADHD og autismespektret, men også andre udfordringer.  Alle børnene er kendetegnet ved at have brug for noget ekstra. Vi har opdelt børnene efter deres alder og forudsætninger og der arbejdes ud fra individuelle handleplaner.Teamets personale er udannede pædagoger, hvor de fleste enten har eller skal have ekstra uddannelse inden for sansemotorik, inklusion og specialpædagogik.Pædagogikken og metoderne er tilpasset børnenes handleplaner, som pædagogerne selv udarbejder i samarbejde med PPR. Vi har stort fokus på high–low aerosol, visuel understøttelse (brug af piktogrammer og time-timer) og anvender intensiv interaktion.Vi er beliggende på en tidligere skole og har rigtige gode fysiske forhold med gode selvstændige lokaler til gruppen, men har også diverse funktionsrum sammen med det øvrige hus, såsom motorikrum bibliotek/fortælleværksted, værksted. Desuden råder vi over en stor sal, hvor der laves utallige motoriske aktiviteter, som ligger god i tråd med, at vi er idrætscertificeret.Nattergalen er kendetegnet ved at have Brøndbys største legeplads, som er indrettet med nyt bålhus og masser af legemuligheder. Vi har også fået en ny legeplads, som vi bruger meget. Denne er placeret som en sansehave (atriumgård) i midten af Nattergalen og fungerer derfor som et meget afskærmet legemiljø for alle vores Sommerfuglebørn.  Nattergalen er et hus med mange muligheder for både børn og voksne.Vi forventer:At du har gode kommunikative evner både i forhold til de enkelte børn og samarbejdet med forælder og kollegaerAt du er tydelig i dit samvær med børnene, men samtidig evner at finde barnets perspektiv.At du er tålmodig og kan lade børnene udvikle sig i deres tempoVi er en stor fast personalegruppe med mange forskellige kompetenceområder. Herudover er Nattergalen base for kommunens 2 musikpædagoger.Vi tilbyder et stort hus, hvor personalet er aktive og hvor der gode muligheder for ikke at kede sig, men også fagligt udvikle sig.Vi har åbent hverdag fra 6- 17, men mødetiderne tilpasses børnenes behov  Der er møder uden for den normale arbejdstid, herunder typisk 1 personalelørdag i efteråret  Vil du vide mere: så kontakt Jens Evald Jørgensen Leder 4328 2483 eller Pernille Dyvekær SouschefLøn og ansættelsesvilkår: der ydes et specialgruppe tillæg til på  1566 kroner om måneden Ansøgningsfrist:05-11-2021  Søg stillingen via 'ansøg'-knappen. Her kan du uploade din ansøgning og CV samt evt. relevant dokumentation. Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under 15 år, indhentes der også en børneattest.Brøndby Kommune har røgfri arbejdstid. Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med cirka 35.500 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. Vi er en kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne.
Brøndby Kommune
Indrykket 20. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Pædagog til Oasen, Job og Aktivitetscenter Vestegnen
Intro:Job & Aktivitetscenter Vestegnen søger pædagoger, 37 timer til Oasen 01.01.2022 eller snarest derefter.Vi søger en kollega der:Har lyst til at arbejde i Oasen, hvor struktur og genkendelighed er en del af tilgangen til borgerne.Har en respektfuld tilgang til borgere og kolleger.Har lyst til at være med til at skabe det bedste tilbud for borgerne.Er fagligt velfunderet og gerne med erfaring i forhold til målgruppen.Har gode samarbejdsevner, vægter det sunde samarbejde højt og tager ansvar for fælles beslutninger i teamet.Kan tage initiativ, sætte aktiviteter i gang og fuldføre dem.Har stor tålmodighed, kan skabe ro i samvær og nærvær med borgerne, og er i stand til at bevare overblikket og roen når hverdagen byder på andet end det vi har planlagt.Er tydelig i sin kommunikation.Har mod på og lyst til at indgå i 1:1 arbejdet med specifikke borgere.Befinder sig godt med skriftligt arbejdeHar kørekort. Kan du ikke det hele – så overvej alligevel at søge. Måske kan du lige det, vi ikke vidste vi manglede. Vi kan tilbyde dig:Et team i igangværende opbygningsproces med store muligheder for at præge og tilrettelægge den faglige retning og fælles forståelse i samarbejdet. Indflydelse på den daglige planlægning og pædagogiske retning under hensyntagen til borgernes ønsker, behov og muligheder for udvikling. Mulighed for at udvikle og præge tilbuddets aktiviteter i samarbejde med borgerne.Arbejde i selvstyrende teams, hvor du sammen med dine kolleger tilrettelægger og planlægger egen hverdag med reference til funktionsleder.En stor organisation med mulighed for faglig sparring, udvikling og kompetenceudvikling. Målgruppen i Oasen består af 13 borgere i alderen 21 til 42 år med individuelle støttebehov og funktionsniveau. Fælles for alle borgere er at der er behov for en nøje tilrettelagt struktur og pædagogisk tilgang.Alle borgere er mobile og flertallet har behov for støtte og hjælp til kommunikation. Nogle borgere benytter sig af talt sprog men hovedparten af borgerne benytter sig af non-verbal kommunikation.I Oasen tilbyder vi borgerne en struktureret hverdag, hvor vi arbejder med dagstavler, fastlagte aktiviteter og en særlig indsats for at imødekomme den enkelte borgers behov. Vi vægter kommunikation og individuelle tilgange højt, samtidigt med at vi har fokus på socialt samspil, hvor det giver mening for den enkelte borger.   Du skal kunne se dig selv arbejde med sanseintegration og en neuropædagogisk tilgang som forståelsesramme i arbejdet med borgerne i en struktureret hverdag, hvor forudsigelighed og genkendelighed er vigtige faktorer for borgernes trivsel. Dokumentation på den enkelte borgers trivsel, mål for udvikling og pædagogiske tilgange er en del af den daglige opgaveløsning. Du skal kunne se dig selv indgå i opgaver omkring personlig pleje.Organisering:Job & Aktivitetscenter Vestegnen giver tilbud om job, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til ca. 380 voksne personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne jf. Servicelovens § 103 og § 104. Vores mange tilbud ligger på forskellige adresser i Brøndby Kommune. Organisationen er dynamisk og udviklingsorienteret og er kendetegnet ved et højt niveau for pædagogisk faglighed, læring, etik, involvering og indflydelse. Organisationen er på alle niveauer opbygget ud fra teamtanken. Yderligere information kan findes på vores hjemmeside på www.jacvestegnen.dk Vil du vide mere:Er du interesseret i at høre mere om stillingen, så kontakt personalet i Oasen på tlf. 4328 3245 mellem kl. 8.00 – 9.00 eller mellem kl. 15.00 – 15.15 eller kontakt funktionsleder Morten Høj på tlf. 2420 1246. Løn og ansættelsesvilkår:Løn- og ansættelses vilkår aftales individuelt efter gældende overenskomst. Ansøgningsfrist:Ansøgningsfrist: 15.11.2021. samtaler afholdes i uge 47.15-11-2021 12:00  Søg stillingen via 'ansøg'-knappen. Her kan du uploade din ansøgning og CV samt evt. relevant dokumentation. Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under 15 år, indhentes der også en børneattest.Brøndby Kommune har røgfri arbejdstid. Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med cirka 35.500 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. Vi er en kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne.
Brøndby Kommune
Indrykket 21. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Passagertællere til s-togstationer (HURTIG OPSTART)
nr. 157396 Vil du være en del af et stort og spændende projekt d. 4. november? S-togs-passagererne skal tælles, og nu får du muligheden for at være med!   Lidt om jobbet I samarbejde med COWI har Moment fået til opgave at stå for DSB’s S-togs passagertælling torsdag den 4. november. Til det har vi brug for dig. Og, nå ja, 1.499 andre. Sammen skal I være med til at sikre, at alle S-togs passagerer bliver talt. Tællingen har til formål at klarlægge rejsemønstre og rejsestrømme ved samtlige 86 S-togs-stationer i København. Jobbet som tæller består i at uddele og indsamle tællebrikker til de mange S-togs rejsende. På posten får du ansvaret for, at alle rejsende får en tællebrik med på deres rejse. Passageren afleverer tællebrikken i en spand ved siden af tælleren, når deres S-togs-rejse slutter. Efterfølgende vil alle tællebrikker blive scannet og databehandlet. Ifm. den telefoniske samtale vil du i dialog med vores rekrutteringsassistent aftale, hvilken station du skal ansættes på. Vi tager hensyn til ønsker og vil så vidt det er muligt tildele dig den station, der ligger bedst geografisk for dig.OBS: Vi kan ikke garantere, at din første prioritet for station kan blive opfyldt, da behovet for antallet af tællere varierer meget fra station til station. Hvem er du? Det skal vi ikke kloge os på. Men du er godt på vej, hvis du har en positiv indstilling til opgaven, og hvis du som person er opmærksom, grundig og serviceminded. Du tager tingene med et smil, også hvis det skulle blive koldt eller vådt i løbet af din vagt. Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr, der er kun noget, der hedder dårlig påklædning – som du plejer at sige. Vi er 100% afhængige af dig på tælledagen, og forventer derfor, at du tager ansvar for den tællepost, vi tildeler dig, og gør dit yderste for, at alle passagerer får udleveret og afleveret en tællebrik. Arbejdstid & løn Passagertællingen skydes i gang torsdag den 4. november, når det første tog kører fra perronen omkring kl. 04:30 og slutter, når sidste tog stopper omkring kl. 01:30 fredag den 5. november. Der vil være forskellige vagter at få i det døgn, hvor tællingen afvikles. Tidsrum for vagterne:Vagttiderne varierer fra station til station ift. S-togs køreplanen. Tidsrummene for vagterne er følgende: Stationsansvarlige: 02:57-14:30 & 14:00-03:04 Lange vagter: 04:28-14:30 & 14:00-01:31 Mellem vagter: 06:00-14:30 & 14:00-22:00 Myldretidsvagter: 06:00-10:00 & 14:00-18:00 Løn 135kr./timen Transport Du vil sammen med din ansættelseskontrakt modtage et rejsebevis, således at du på tælledagen kan rejse gratis med S-tog en time før og en time efter vagten mod fremvisning af din vagt i Moments vagtplan. OBS: Får du en tidlig morgenvagt, kan du ikke komme til stationen med tog. Du skal derfor kunne komme frem til stationen på anden vis. Søg jobbet i dag Du ansøger om jobbet ved at trykke på "Søg job" nedenfor. Brug ansøgningsfeltet til at lave en kort beskrivelse af, hvorfor du er den rette ansøger til denne stilling. Har du ikke allerede haren profil hos Moment, vil du blive bedt om at oprette en som første led i ansøgningsprocessen. I forbindelse med ansættelsesprocessenvil vi præsentere dig for de stationer, hvor du har mulighed for at blive tilknyttet. Vi glæder os til at høre fra dig!
MOMENT A/S
Indrykket 19. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk