Specialgruppen Sommerfuglen søger pædagog

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I Børnehuset Nattergalen er vi så heldige, at udover at være et almindeligt børnehus med vuggestue- og børnehavebørn, så har vi vores specialgruppe Sommerfuglen (§4 tilbud)

Om Børnehuset Nattergalen:

Nattergalen er kendetegnet ved at have god plads. Vi er beliggende på en tidligere skole og har selvstændige lokaler til specialgruppen. Vi har adgang til diverse funktionsrum sammen med det øvrige hus, såsom; motorikrum bibliotek/fortælleværksted, værksted. Herudover råder vi over en stor sal, hvor der laves utallige motoriske aktiviteter, som ligger godt i tråd med, at vi er idrætscertificeret. Udendørs har vi dels adgang til den virkelig store legeplads, med alt fra tippyer, bålhus og gynger, og dels bruger vi vuggestuens atriumgård, som er indrettet til de yngste. Herudover har vi vores eget lille område, ud for specialgruppen, som er særligt afskærmet for de børn der har brug for det.

I Nattergalen prioriterer vi uddannelse og udvikling højt, og har en ambition om hele tiden at udvikle kvaliteten i huset. Vi er en stor personalegruppe, med mange forskellige kompetenceområder som tilgodeses i vores fokusgrupper (Hvert team har en ambassadør inden for f.eks. natur & udeliv, sprog, mv., som mødes kontinuerligt med de øvrige ambassadører til fokusgruppemøder). Vi er optaget af det gode arbejdsmiljø, og forsøger hele tiden at spille hinanden bedre som et samlet hus.   

 Hvad er ” Sommerfuglen”:

Sommerfuglen er et tilbud for børn i Brøndby kommune, der alle på hver deres måde, er udfordret i en sådan grad, at de har brug for specialstøtte. Børnene visiteres til gruppen via et særligt visitationsudvalg og vi er pt. normeret til at have 16 børn. De fleste af vores børn er udredt på BUC inden start og har diagnoser inden for autismespektret, ADHD, retardering eller andet. Vigtigst af alt er, at alle vores børn i Sommerfuglen er forskellige og på trods af fælles træk, har brug for noget forskelligt. I Sommerfuglen tilbyder vi en stærk kollegagruppe, der alle er uddannede pædagoger og er kendetegnet ved høj faglighed. 

Lidt om os og vores tilgang i arbejdet 

 • Vores tilgang til børnene er anerkendende og vi er ekstra tålmodige. Vi er nærværende og guidende. Vi bærer altid ansvaret for relationen, så barnet altid oplever at være i ”gode hænder.”
 • Vi er tydelige, forudsigelige og strukturerede. Vi tilpasser og justerer konstant læringsmiljøet, således at det passer til hver enkelt barn. Vi ”kravstilpasser” konstant velvidende at: Det man kunne i går- kan man måske ikke i dag.   
 • Vi arbejder ud fra tesen: Børn gør det godt hvis de kan – inspireret af Bo Hejlskov.
 • Vi er ”detektiver” der på baggrund af vores kendskab til børnene, undersøger hvad der virker og hvad der ikke virker. Vi arbejder ud fra individuelle fokuspunkter og udarbejder halvårlige statusbeskrivelser. 
 • Vi samarbejder tæt med forældrene og prioriterer det differentieret samarbejde højt. Vi støtter og guider så vidt muligt forældrene i det at være forældre til børn der er ekstra udfordret, hvilket kan være sårbart.
 • Vi har et tæt og kontinuerligt samarbejde med PPR og sagsbehandlere, og er opmærksomme på at arbejde helhedsorienteret omkring barnet. 
 • Vi arbejder ydermere med low arousal, PECS, Intensive interaction, boardmaker mm.

Du skal du søge stillingen hvis du:

 • Først og fremmest vil være med at til at skabe de bedste betingelser for udvikling og trivsel, for en masse skønne børn med særlige behov.
 • Er vild med at arbejde systematisk, dokumenterende og herved en del skriftligt. 
 • Vil være i et stort hus, med aktive medarbejdere og gode muligheder for ikke at kede sig. 
 • Ønsker at bliver en del af en kommune og forvaltning, hvor børneområdet prioriteres højt, blandt andet via en høj pædagogandel.

Der må påregnes møder uden for den normale arbejdstid, herunder 1 årlig personalelørdag.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Leder, Pernille Dyvekær på telefonnr. 61731941 eller Afdelingsleder, Michelle Mørch på telefonnr. 29423715

Løn og ansættelsesvilkår: der ydes et månedligt specialgruppe tillæg.

Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler.

 

Søg stillingen via 'ansøg'-knappen. Her kan du uploade din ansøgning og CV samt evt. relevant dokumentation. 

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under 15 år, indhentes der også en børneattest.

Brøndby Kommune har røgfri arbejdstid. 

Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med cirka 37.000 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. Vi er en kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brøndby Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Brøndby Kommune, Tybjergparken 4 A, 2660 Brøndby Strand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946724

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet