Socialpædagog i Alfa hos Job- og aktivitetscenter Vestegnen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Grundet opnormering søger vi en pædagog i en fast stilling på 30 timer. Stillingen ønskes besat den 01.01.24 eller efter nærmere aftale.


Velkommen til Alfagruppen – et seniortilbud for borgere ”50+”
JAC Vestegnen (JAC) er et samværs- og aktivitetstilbud for borgere med fysiske og psykiske handicaps – et §103 og §104-tilbud.  
Seniortemaet som består af Alfa og en søstergruppe, Omega - henvender sig til borgere over 50 år, som har et ønske om og behov for et mere roligt tilbud. 

Livskvalitet for alle
Du vil indgå i Alfagruppen, hvor Du vil få 4 nye kolleger. Vi tilbringer hver dag sammen med 12 borgere, der kommer her mandag til fredag med forskellige hjemmedage. 
I Alfagruppen arbejder Vi ud fra en forståelse af, at livskvalitet ikke kun handler om den enkeltes velbefindende, men i ligeså høj grad om fællesskabets evne til at rumme borgerne og deres forskelligheder. 
Nærvær og samvær prioriteres højt i gruppen, hvor humor og glæde er væsentlige elementer, som vi anvender i relationen til den enkelte borger og i fællesskabet. Vi har fokus på en respektfuld kommunikation og har en anerkendende tilgang til borgerne og støtter dem i at vedligeholde deres relationer til hinanden. Som en af borgerne fortæller;

Vi hjælper hinanden med alle mulige ting”
Annette, 57 år

Vi tilstræber at imødekomme den enkelte borgeres ønsker og behov. Ydermere arbejdes der med vedligeholdelse af borgerenes færdigheder, både individuelt og i fællesskabet.

Vores hverdag i Alfa – og måske også din?
Du vil møde kl.8.00 hvor Du sammen med dine kolleger planlægger dagen og gør klar til at modtage vores borgere, når de ankommer med bussen kl.09. Vi ved, at forudsætningen for en god dag, er at give borgerne en god og tryg start på dagen. De fleste af dagene holder vi morgenmøde når borgerne nyder en kop morgenkaffe. Her hilser vi på hinanden og fordeler diverse praktiske opgaver og aktiviteter, som afhænger meget af borgernes interesser og dagsformen.
Dagen går derefter med aktiviteter, enten i gruppen eller på tværs af huset. Det kan fx være små ture ud af huset, at høre musik, at quizze, handle, massage, fredagstræning, bagning og madlavning eller hvad vi i fællesskab finder på. Vi prioriterer at deltage i de fælles aktiviteter der tilbydes i huset, i det omfang det giver mening for vores borgere.
Det er vigtigt for os, at den enkelte borger får mulighed for, at gøre ting i deres eget tempo hvorfor tid har en væsentlig plads hos os – der skal være tid til snak og til at danne og vedligeholde sociale relationer. 

Kom ind i et fagligt fællesskab i JAC Vestegnen 
Du vil hurtigt mærke, at du er en del af et større fagligt fællesskab. Vi har fælles morgenmøder på tværs af grupperne, planlagte fællesmøder og temadage mm. 

JAC-Vestegnen er en stor organisation med flere forskellige faggrupper, hvilket giver god mulighed for bred sparring på tværs af organisationen.
 

Det kan du se frem til;

 • En kollegagruppe der vægter det gode samarbejde højt – og ikke mindst humoren
 • Indflydelse på den daglige planlægning og pædagogisk retning under hensynstagen til borgerens ønsker, behov og muligheder for udvikling.
 • Arbejde i selvstyrende teams, hvor du sammen med dine kollegaer tilrettelægger og planlægger egen hverdag med reference til funktionsleder.
 • Din arbejdstid vil primært være i dagstimer og på hverdage.
 • En stor organisation med mulighed for faglig sparring, udvikling og kompetenceudvikling.

Vi ønsker en kollega, der;

 • Er uddannet pædagog
 • Er lyttende, empatisk og reflekterende - samt ser vigtigheden i et godt relationsarbejde
 • Kan relatere sig til borgernes meget forskellige behov og støtte dem heri
 • Har overblik og er god til at koordinere både i det små og i det store
 • Kan trives i et miljø hvor der somme tider skal handles hurtigt
 • Kan indgå i og støtte op i en konfliktsituation
 • Er ansvarsbevidst og initiativrig
 • Kan bidrage til den gode stemning i gruppen
 • Har gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt
 • Sætter samarbejdet højt og tager ansvar for fælles beslutninger i teamet

Kan du ikke det hele – så overvej alligevel at søge. Måske kan du lige dét, vi ikke vidste vi manglede.

Yderligere information kan findes på vores hjemmeside på www.jacvestegnen.dk

Løn: Løn- og ansættelses vilkår aftales individuelt efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist: 13-12-2023
samtaler afholdes løbende. 

Du er mere end velkommen til at ringe til Alfa på 2332 2238 og høre lidt mere om hverdagen, eller hvis du har nogle spørgsmål, inden du sender din ansøgning. 
 

 

 

Søg stillingen via 'ansøg'-knappen. Her kan du uploade din ansøgning og CV samt evt. relevant dokumentation. 

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under 15 år, indhentes der også en børneattest.

Brøndby Kommune har røgfri arbejdstid. 

Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med cirka 37.000 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. Vi er en kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brøndby Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Brøndby Kommune, Tybjergparken 2, 2660 Brøndby Strand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950367

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet