Midlertidig lukning af Søndre Ringvej i Brøndby på grund af asfaltering i maj

Foto: Brøndby Kommune.
dato

Fra den 16. maj vil Søndre Ringvej i Brøndby Kommune være midlertidigt lukket for trafik på grund af asfalteringsarbejde udført af Aarsleff.

Asfalteringen indebærer, at strækningen mellem Vallensbækvej og Park Allé vil være lukket den 16. maj fra kl. 10-21 og den 17. maj fra kl. 7-21. Strækningen mellem Park Allé og Bromarkvej vil være lukket den 18. og 19. maj fra kl. 8-20 samt den 20. maj fra kl. 7-18.

Der vil blive etableret omkørselsruter for at minimere generne for trafikanterne. Omkørslen mellem Vallensbækvej og Park Allé vil ske via Vallensbækvej, Midtager og Park Alle. For strækningen mellem Park Allé og Bromarkvej går omkørslen via Park Allé, Banemarksvej, Stationsparken og Kirkebjerg Parkvej. Trafikanter på vej til Kirkebjerg Bydelscenter skal følge ruten via Park Allé og Kirkebjerg Parkvej. Adgang til adresserne Søndre Ringvej 39, 37, 35C, 35B og 35A vil også ske via Park Allé, Banemarksvej, Stationsparken og Kirkebjerg Parkvej. Vigtigst af alt vil arbejdet ikke have nogen betydning for cyklister og fodgængere.

Letbanen vil snart blive en del af Brøndby Kommune og vil køre langs Søndre Ringvej med to letbanestationer: Kirkebjerg station og Brøndbyvester station. Nærliggende stationer inkluderer Glostrup Station og Delta Park i Vallensbæk.

For trafikanter i Brøndby er det en god idé at planlægge rejserne på trafikinfo.dk og holde sig opdateret om aktuelle trafikinformationer. Det anbefales også at følge myndighedernes anviste omkørselsruter og besøge www.dinletbane.dk/trafik for yderligere information.

Opdateringer om byggeriet kan findes på hjemmesiden dinletbane.dk/broendby, hvor man også kan tilmelde sig infoservice for direkte information om anlægsarbejdet.

For yderligere information kan Vejafdelingen ved Teknik- og Miljøforvaltningen på Brøndby Rådhus kontaktes. Adressen er Park Allé 16, 2605 Brøndby, og de kan nås på telefon 43 28 24 46 eller email trafik@brondby.dk. Afdelingens åbningstider er mandag til onsdag kl. 09.00 - 13.00, torsdag kl. 13.00 - 17.30 og fredag kl. 09.00 - 12.00. Telefontiderne er mandag til onsdag kl. 09.00 - 14.30, torsdag kl. 13.00 - 17.30 og fredag kl. 09.00 - 12.00.

Informationen blev sidst opdateret den 13. maj 2024 af Brøndby Kommune.

I andre nyheder deltog omkring 150 borgere i Store Cykeldag den 16. juni 2024. Den 19. juni 2024 kl. 17.00 afholdes kommunalbestyrelsesmøde, hvor emner som budget, en ny lokalplan i Sportsbyen, socialt bedrageri, renovering af lofter på Brøndby Strand Skole og Dyregården Søholt vil blive diskuteret.

https://www.brondby.dk/om-kommunen/nyheder/2024/05/sondre-ringvej-lukkes-i-nordgaende-retning/

Kilde: Brøndby Kommune