Afdelingsleder til NEXT Bygningsservice- og Udvikling

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

På NEXT arbejder vi for, at alle får en uddannelse. Det giver stolthed, mening og noget at bygge videre på. Vi tilbyder alle ungdomsuddannelser: Gymnasier, erhvervsuddannelser, eux, 10. klasse og efteruddannelse. Din opgave bliver at stå i spidsen for at bevare og udvikle et attraktivt læringsmiljø for vores elever i et tæt samspil med vores pædagogiske områder. Det kræver gode fysiske rammer i form af opdaterede og velholdte bygninger og god service. Kan du se dig selv i denne ambition, er du måske vores nye afdelingsleder?
Vi søger en leder, som får ansvaret for drift, vedligeholdelse og løbende udvikling af alle NEXT-bygninger samt den daglige service og support til alle vores uddannelsesområder.
 
Primære arbejdsopgaver 
Din fornemste opgave bliver at drive og udvikle Facility management på NEXT, herunder koordinere de meget forskellige typer af opgaver i tæt samarbejde med både egne medarbejdere, kolleger i staben og på det pædagogiske område. 
 
Du får det personalemæssige ansvar for ca. 25 medarbejdere fordelt på alle NEXT-adresser. Og derfor vil en almindelig arbejdsdag ofte indebære, at du kommer til at ”pendle” mellem flere af vores lokationer. Derudover får du hjælp og sparring fra afdelingens to driftsteknikere/tekniske projektledere, som har en koordinerende funktion ift. ejendomshåndværkere og servicemedarbejdere på alle NEXT-adresser. Og endelig vil din daglige dialog med afdelingens driftskonsulent, arkitekt og pædagogiske udviklingskonsulent have stor betydning for opgaveløsningen.
 
NEXT arbejder strategisk med udviklingen af de fysiske rammer samt skolens lærings- og studiemiljøer. Og du får stor indflydelse på, hvordan strategien konkret skal udmøntes samt mulighed for at påvirke strategien på sigt. Opgaverne løses med en høj grad af selvstændighed, men stadig i samarbejde med kolleger på tværs af NEXT samt med eksterne samarbejdspartnere.
 
Dine opgaver bliver at:  

 • omsætte målsætninger og initiativer fra NEXTs strategiske fokusområder til konkrete handlinger 
 • samarbejde med afdelingen Pædagogisk Udvikling med ansvar for den overordnede udvikling af studiemiljøer, læringsrum og udearealer
 • styre og prioritere de mangeartede opgaver inden for drift og vedligeholdelse af NEXT-bygninger
 • ansvarlig for bygningsgennemgang og vedligeholdelsesplaner
 • varetage afdelingens økonomi og løbende budgetopfølgning
Vi søger en profil, som
 • har relevant uddannelsesmæssig baggrund, det kan både være en byggeteknisk eller en længere videregående uddannelse
 • har minimum et par års ledelseserfaring fra enten den private eller offentlige sektor
 • formår at sætte retning og skabe følgeskab blandt medarbejdere og kolleger
 • har lyst og evner til at lede og udvikle medarbejderne i hele afdelingen
 • er stærk til at samarbejde og skabe relationer – både internt i afdelingen og på tværs af resten af organisationen
 • god til at bevare overblik og finde pragmatiske løsninger - også i pressede situationer 
 • har situationsfornemmelse og forstår at bruge den aktivt i dialogen med kolleger i afdelingen såvel som i resten af NEXTs organisation   
 
Hvem er vi?
Du bliver en del af NEXT Bygningsservice- og Udvikling, som består af 5 kolleger i staben og ca. 20 ejendomshåndværkere fordelt på NEXTs 12 adresser i Storkøbenhavn. Vi støtter og servicerer dagligt alle uddannelsesområderne på NEXT. Afdelingens ansvar spænder bredt fra drift og vedligeholdelse af NEXT-bygninger, til kantinedrift, rengøring, vagtrundering og ikke mindst udvikling af NEXTs fysiske rammer.

Du bliver derudover en del af ledergruppen i området NEXT Koncernservice som består af 5 afdelinger og du refererer til Ressourcedirektøren for Koncernservice. Du får en meget udadvendt rolle med kontakt og snitflader i stort set alle dele af NEXT Uddannelse København. 
 
På NEXT har vi fokus på ledelse og udvikling – også af dig – så du har gode muligheder for at udvikle dig fagligt. Vi forventer til gengæld, at du er klar til at lægge dig i selen for at dygtiggøre dig som en del af din kontinuerlige udvikling.
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er på fuldtid og med primær placering i Valby. Du skal påregne skiftende arbejdssteder. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cirkulære om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Vi håber, at du kan starte d. 7. august 2023. 
 
Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Ansøgning og kontakt
Send cv, ansøgning og andre relevante dokumenter til os hurtigst muligt, hvis stillingen er noget for dig.

Vi afholder 1. ansættelsessamtale løbende. Hvis du går videre i rekrutteringsprocessen, skal du afsætte yderligere tid til gennemførsel af test samt afholdelse af testsamtale og 2. ansættelsessamtale.
 
Du er velkommen til at kontakte Ressourcedirektør Christian Staack Larsen på tlf. 24667898 eller mail csla@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen.
 

Om NEXT
NEXT – Uddannelse København har en mission om at uddanne til fremtiden med rødder i fortiden. Det gør vi med udgangspunkt i tre pejlemærker; at tænke og agere bæredygtigt, skabe en eksperimenterende og meningsfuld læringskultur og sikre kompetencer til at udvikle fremtidens samfund. Vores institution rummer over 40 forskellige erhvervsuddannelser, alle fire gymnasieretninger, 17 Eux-uddannelser samt 10. klasse og efteruddannelseskurser.

NEXT har tobaks- og røgfri skole- og arbejdstid. Læs mere på https://nextkbh.dk/roegfri-skole/

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brøndby Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

NEXT Uddannelse København, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://nextkbh.career.emply.com/ad/afdelingsleder-til-next-bygningsservice-og-udvikling/1trkio/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845657

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet